HET PLATTELAND VAN BANGLADESH

Bangladesh is een van de armste landen op de wereld en ligt in Azië, tussen India en Thailand. De delta is het meest bekend omdat er vaak overstromingen zijn, mede als gevolg van de klimaat verandering. Ons werkgebied is hoger gelegen, rond de stad Mirsarai ten noorden van Chittagong. In de heuvels woont een andere bevolkingsgroep, meer verwant aan Chinees of India. Veel mensen wonen er nog in bamboe hutten, met muren van plastic zeil en vaak een zinken dak. De stichting Bouwen aan Bangladesh (BAB) is in 2007 opgericht om de allerarmste mensen daar te helpen.

WE HEBBEN 3 PIJLERS IN ONS BELEID: 
Op de 1e plaats ONDERWIJS, veel kinderen gaan niet naar school omdat het te ver weg is of omdat er in de omtrek gewoon nooit onderwijs is gegeven. Basisonderwijs is immers de basis van het bestrijden van armoede en ouders beseffen dat maar al te goed.
Op de tweede plaats SANITAIR: schoon drinkwater en toiletten. Eigen schoon water per groepje huizen en een eigen wc. Hygiëne is regel 2.
En tot slot hulp voor BEROEPSONDERWIJS: naaimachines en computers, voor zover we geld hiervoor beschikbaar hebben.

SCHOLEN

SCHOOL MIRSARAI

In 2013 zijn we begonnen met het geven van onderwijs in Mirsarai voor kinderen, die op meer dan een uur lopen van school, wonen.
We hebben een eigen school gebouwd, op eigen grond en volledig door stichting BAB gefinancierd. In deze school gaan inmiddels 130 kinderen naar vijf klassen lagere school plus een kleuterklas.

Het bezit van een eigen school geeft verantwoordelijkheid. In het najaar van 2017 is een brug weggespoeld na hevige regenval. De moessons in Bangladesh zijn sinds enkele jaren merkbaar onregelmatiger en heviger door het veranderende klimaat. Bij een van de stortbuien was de gemeentelijke brug verderop verstopt geraakt, zodat er veel bomen stroomafwaarts dreven, met alle gevolgen van dien. Onverwachte kosten maar noodzakelijk.

Alle kinderen in Bangladesh moeten verplicht een schooluniform aan, vaak de enige fatsoenlijke kleding die ze hebben. Alle verschillen in rijkdom, c.q. armoede van de ouders zijn dan onzichtbaar. Stichting BAB geeft aan het begin van het schooljaar alle kinderen een uniform. Uiteraard Oranje, als kleur van de hulp uit Nederland. Enigszins minder arme ouders betalen dit zelf. Maar ongeveer 400 kinderen krijgen van ons jaarlijks hun uniform. Met het toenemend aantal leerlingen ieder jaar,  wordt dit een steeds grotere kostenpost.

En er zijn ook oranje uniformen bij MMS (middelbare meisjesschool) in Mirsarai. Daar heeft de helft van de kinderen een uniform van ons aan, en de anderen ouders kunnen dit zelf betalen.

ONDERWIJS VOOR DE TRIPURA BEVOLKING

In 2014 zijn we gestart met onze eerste Tripura school. Hier gaan inmiddels 120 kinderen in vier groepen naar school. De Tripura is een aparte bevolkingsgroep met een Chinees/ Mongoolse achtergrond. Ze wonen in de heuvels richting India. Op de kaart, rechts van de spoorlijn, lijkt het alsof daar geen mensen wonen. Echte dorpen zijn er niet en er zijn daar ook geen normale wegen aangelegd. 

Het dorp waar onze Tripura -1 school ligt, is alleen dwars door de rijstvelden te bereiken, en Tripura-2 via bospaadjes. Het eerste klaslokaal is door de inwoners zelf gebouwd (zie hieronder) met ons geld voor de golfplaten. Het eerste jaar hadden de kinderen van Tripura-1 nog geen uniformen aan. Het schoolplein is van aarde. Ramen met glas heeft de school niet, wel openingen in de golfplaten. De regering weet wel dat daar de Tripura’s wonen. Het is een aparte bevolkingsgroep, veelal Hindoestanen, en ze worden officieel in het Islamitische Bangladesh nagenoeg genegeerd. 

Begin 2018 hebben we een tweede school Tripura -2 ingericht iets meer noordelijk. Binnen een jaar zaten er al 70 kinderen op, en de dorpsoudsten hebben ons gevraagd om hen verder te helpen. Voor 2019 hopen we nieuwbouw te realiseren, niet in bamboe, maar in een echt gebouw met beton skelet en golfplaat. 

Gelukkig heeft de gemeente direct met onze plannen ingestemd, zodat alle schoolboeken door de regering betaald worden. De scholen hebben conform de voorschriften een ouderraad, en de leraren worden via een open sollicitatieprocedure aangenomen. Maar meer verantwoordelijkheid voor deze bevolkingsgroep wordt door de regering tot nu toe glimlachend van de hand gewezen.

SANITAIR : WATERPOMPEN EN TOILETTEN

Omdat er op het platteland geen wc’s waren en geen waterleiding en dus geen schoon water zijn we in 2007 al eerst begonnen voor gezinnen die dat niet kunnen betalen met het bouwen van wc’s en het plaatsen van waterpompen. De mensen wonen er vaak in groepjes, vaak allemaal familie bij elkaar. Hierdoor volstaat het per 4 of 5 gezinnen vaak één wc en één waterpomp te bouwen.

De afgelopen jaren hebben we zo ongeveer 450 wc’s en 110 waterpompen geïnstalleerd.

Schoon water is voorwaarde voor een gezond bestaan. In het armoedige buitengebied van Bangladesh wordt al het water dat ze gebruiken uit een riviertje of uit een vijver gehaald, dat alles behalve schoon is. In datzelfde water wordt ook de was gedaan, gebaad, de groente afgewassen en de vaat gewassen. ☺ Hygiëne is belangrijk maar in Bangladesh vaak nog ver te zoeken. Riolering is er op het platteland niet. Het gootje rechts naast de betonnen rand is een deel van de stadsriolering. En waar het naartoe gaat?  De goot ligt vol met rommel, toonbeeld van een rommelig land. 

OVERIGE PROJECTEN: BEROEPSOPLEIDINGEN

 

Hiermee zijn we in 2017/18 gestart. Na de middelbare school is het vinden van werk veel moeilijker dan in Nederland.Voor meisjes is er als regel wel werk op de naaiateliers, mits ze ervaring hebben. Om die reden hebben we een naai-opleiding opgericht. De naaimachines zijn van BAB en we betalen ook de docent. 

Jongens hebben als schoolverlater hetzelfde probleem. In samenwerking met de Marowf school, hier een foto waar de directeur aan het woord is, wordt computerles gegeven, op door ons ter beschikking gestelde systemen. Met name netwerken bouwen en daarvoor systemen inrichten is wat de studenten bijgebracht gaat worden. Ook stand-alone systemen komen aan bod.

ONZE WEESMEISJES

In 2013 hebben we een weeshuis ingericht waar zes meisjes opgenomen werden. Omdat de overhead, (de kosten van huur en het loon van twee leidinggevenden) te hoog werd hebben we in 2015 besloten deze meisjes bij hun familie onder te brengen. Maar ze worden voor hun opvoeding nog maandelijks door ons financieel ondersteund.

ROHINGYA’S

Bij de uit Birma gevluchte Rohingya’s hebben we in 2017 circa 500 dekens uitgedeeld. Deze mensen die meestal op hun vlucht niets mee konden nemen, wonen in eenvoudige zelf gebouwde tenten waar Bengaalse militairen voor de orde zorgen.

logo

Stichting Bouwen Aan Bangladesh (BAB).
Voorweide 54, 1902 SX Castricum
info@helpbangladesh.nl

U kunt de Stichting BAB steunen via uw bijdrage op bankrekening: NL07 INGB 0004 9911 26

Close Menu