NIEUWS

BOUW 2e TRIPURA SCHOOL GESTART!

De school moet in februari open zijn. Vorig jaar was al geld geleend om betonpalen te maken. Het grondwerk is nu gestart en de materialen zijn aanbetaald.

De bouw bleek lastig daar er geen wegen zijn. Alle bouwmaterialen, betonnen palen, hout, golfplaten, zakken cement, schoolmeubilair:  geen machine komt er aan te pas, alles moet men lopend doen. Een uur lopen met een zware last op de schouders, maar ze klagen niet. Ze zijn al lang blij dat er een school gebouwd gaat worden.  Alle dorpsbewoners steken hun handen uit de mouwen.

DE BOUW GAAT SNEL. TUSSEN BOUWRIJP MAKEN (FOTO HIERNAAST) EN HET GERAAMTE (FOTO HIERONDER) ZIT NAUWELIJKS 3 WEKEN.  

Er zijn twee grote bijdrages ontvangen van Stichting KOOK uit Alkmaar en Muttathara uit Castricum voor de bouw van de uitbreiding van de Tripura-2 school. Ook hebben we donaties gekregen van een aantal andere personen, dat gaan we gebruiken voor meubilair en leermiddelen.  70 kinderen extra naar school. 

Stichting BAB heeft toegezegd dat er ook onderwijzers betaald worden, maar er is daar (nog) geen geld voor. Helpt u mee?

OKTOBER 2018: KUNT U HELPEN MET UITBREIDING VAN ONZE SCHOOL?

Tijdens het bezoek aan de scholen in het gebied van de Tripura kwam van de ouders een vraag die al eerder verwacht werd. Kunt u helpen? Onze kinderen willen graag naar school, maar de klas is overvol met 72 kinderen in 1 klas (ochtend en middaggroep)
Voor 2019 worden 60 nieuwe leerlingen verwacht. Er moet nieuwbouw komen, met betere materialen dan het bamboe met golfplaat gebouwtje dat nu in gebruik is. De dorpsoudsten willen het graag, en de gemeente zou het heel mooi vinden, maar heeft geen geld.

Er is een begroting van 9000 euro. 

Wie helpt mee? sponsors: voor de nieuwbouw, voor meubilair. Maar er is meer nodig voor stabiliteit: we willen enige zekerheid voor minstens 5 jaar, zodat het salaris van 2 leerkrachten kan worden betaald en dat de kinderen lesmaterialen en uniformen krijgen.

WERKBEZOEK 2018

Van 5 tot 25 november zijn Paula Riesebosch en Hermy van Dalen voor de eerste maal op bezoek geweest in Bangladesh. Het werd een druk programma, want de Nederlanders werden op alle scholen en projecten uitgenodigd. 

VOORJAAR 2018, KORTE IMPRESSIE VAN DE WERKZAAMHEDEN IN BANGLADESH

In 2 reizen van dit voorjaar naar Bangladesh is weer veel werk verricht, grotendeels met het geld van Muttathara. Muttathara, de kringloopwinkel in Castricum, heeft in maart 2018 een grote bijdrage gedaan aan onze stichting. De brug en de weg naar de school in Mirsarai is hersteld. In de 2 scholen voor de Tripura zijn nieuwe tafels en stoelen gekocht. Een aantal weeskinderen kregen rugzakken en schoolspullen. De Marow school voor de oudere kinderen hebben uitrusting gekregen; Voor de jongensschool zijn 2 computers en bijbehorende printers overhandigd. Voor de meisjesschool 5 naaimachines. Dit geeft voor de jongens en meisjes uitzicht op werk. In Mirsarai is bij 12 families een waterpomp geslagen en er zijn 25 toiletgebouwtjes gebouwd. Waar een waterpomp of toiletgebouw geplaatst wordt, zorgen de mensen zelf voor cement en de aanleg. De mensen in Mirsarai wonen in groepjes en generaties bij elkaar en elke groep zou zulk sanitair moeten hebben. Voor het najaar en vóór het nieuwe schooljaar zijn bouwkundige zaken gepland. Het herstel van de stormschade, uitbreiding van de school en aanleg van elektra zijn allemaal voorzien voor het eind van 2018. Dit betreft allemaal bijzondere uitgaven. De reguliere uitgaven zijn zoals altijd: aanvang van het nieuwe schooljaar, de schoolmaterialen en de uniformen die uitgereikt worden aan alle kinderen. Maandelijkse uitgaven zijn de salarissen voor de leerkrachten, school en levensonderhoud voor de 6 weesmeisjes, Voor de leerkrachten van de school in Mirsarai zijn de salarissen verhoogd, conform de overheidsschalen. 

logo

Stichting Bouwen Aan Bangladesh (BAB).
Voorweide 54, 1902 SX Castricum
info@helpbangladesh.nl

U kunt de Stichting BAB steunen via uw bijdrage op bankrekening: NL07 INGB 0004 9911 26

Close Menu