Over ons

Bij de oprichting in 2007 zijn als bestuurders aangetreden Jashim Uddin Litton als voorzitter, Herman Bakker als secretaris/penningmeester en later is daar Jolanda Zwaagstra bij gekomen die zich inzet voor het gezinshuis met weesmeisjes. Allen zijn een of meerdere malen in op eigen kosten in Mirsarai geweest. Litton is meerdere malen per jaar in Bangladesh o.a. voor de kwaliteitscontrole van de kleding die hij daar laat produceren. In 2018 is Gerard Keijser toetreden als algemeen bestuurslid.
Later in 2018 is Paula Riesenbosch na haar bezoek aan Bangladesh eveneens bestuurslid geworden.

Het bestuur kan niet goed functioneren zonder de lokale ondersteuning in Bangladesh. Iqbal Qoraishi woont in Mirsarai en is onze projectcoördinator. Hij onderhoudt contact met de scholen, betaalt de salarissen en andere kosten. Hij onderzoekt waar in Mirsarai nog waterpompen en w.c.’s geplaatst zouden moeten worden. Deze plannen legt hij voor aan het bestuur, en bij goedkeuring worden deze door hem uitgevoerd. Hierbij legt hij financiële verantwoording af aan Kawsar, werkzaam op het kantoor in Chitagong. Uitvoering vindt onder toezicht van Hr Iqbal plaats door lokale aannemers of bouwvakkers. Enkele malen per jaar worden de uitgevoerde projecten door de bestuursleden bezocht en op die wijze ook achteraf gecontroleerd. 

We werken bij het beheer van de scholen veel samen met Dokter Jamshed. Deze ‘heeft’ een eigen school, en we helpen elkaar.     

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Kosten van reizen naar Bangladesh worden door BAB ook niet vergoed en zijn dus voor eigen rekening.

KLik op deze link voor Doelstellingen en activiteiten 2017

Jashim Uddin Litton

Voorzitter

Herman Bakker

Penningmeester

Paula Riesebosch

Bestuurslid

Gerard Keijser

Secretaris

De mensen in Bangladesh

Mr Kawsar

Financiele man

Mr Iqbal

'onze' man ter plaatse in Mirsarai

dokter Jamshed Alam

Heeft eigen school. 

We werken veel met hem samen, bestuurlijk en financieel.

Bestuur en leiding van de scholen

hr Sayed

Voorzitter schoolbestuur. Onze 3 scholen vallen onder een bestuur.

hr Jolil

Schoolhoofd van onze 3 scholen, Mirsarai en de 2 Tripura-scholen

logo

Stichting Bouwen Aan Bangladesh (BAB).
Voorweide 54, 1902 SX Castricum
info @ helpbangladesh.nl

U kunt de Stichting BAB steunen via uw bijdrage op bankrekening: NL07 INGB 0004 9911 26

Close Menu