Over ons

Bij de oprichting in 2007 zijn als bestuurders aangetreden Jashim Uddin Litton als voorzitter, Herman Bakker als secretaris/penningmeester en later is daar Jolanda Zwaagstra bij gekomen die zich inzet voor het gezinshuis met weesmeisjes. Allen zijn één keer of meerdere malen op eigen kosten in Mirsarai geweest. J.U. Litton is meerdere malen per jaar in Bangladesh o.a. voor de kwaliteitscontrole van de kleding die hij daar laat produceren. In 2018 is Gerard Keijser toegetreden als algemeen bestuurslid.
In 2018 is Paula Riesebosch, na haar bezoek aan Bangladesh, eveneens bestuurslid geworden.

Het bestuur kan niet goed functioneren zonder de lokale ondersteuning in Bangladesh. Iqbal Qoraishi woont in Mirsarai en is onze projectcoördinator. Hij onderhoudt contact met de scholen, betaalt de salarissen en andere kosten. Hij onderzoekt waar in Mirsarai nog waterpompen en w.c.’s geplaatst zouden moeten worden. Deze plannen legt hij voor aan het bestuur en bij goedkeuring worden deze door hem uitgevoerd. Hierbij legt hij financiële verantwoording af aan de heer Kawsar, werkzaam op het kantoor in Chittagong. Uitvoering vindt onder toezicht van de heer Iqbal plaats door lokale aannemers of bouwvakkers. Enkele malen per jaar worden de uitgevoerde projecten door de bestuursleden bezocht en op die wijze ook achteraf gecontroleerd. 

We werken bij het beheer van de scholen veel samen met Jamshed Alam (huisarts) Deze ‘heeft’ een eigen school, en we ondersteunen en helpen elkaar.    

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Kosten van reizen naar Bangladesh zijn voor eigen rekening.

KLIK op deze link voor Doelstellingen en activiteiten 2017

Jashim Uddin Litton

Voorzitter

Herman Bakker

Penningmeester

Paula Riesebosch

Bestuurslid

Gerard Keijser

Secretaris

 Bangladesh

de heer Kawsar

Financiële man

Iqbal Qorishi

Projectcoördinator Mirsarai

dokter Jamshed Alam

De heer Jamsed Alam heeft een eigen school. 

Wij werken veel met hem samen, zowel bestuurlijk en financieel.

Voormalig schoolhoofd hr Jolil

De heer Jolil was in 2007 eigenlijk al met pensioen. Maar hij bleef actief voor de nieuwe scholen in Mirsarai, en later de Tripura scholen.

BESTUUR EN LEIDING VAN DE SCHOLEN

 

De heer Sayed

Voorzitter schoolbestuur. Onze 3 scholen vallen onder een bestuur.

De heer Jebol Hossain

In 2019 benoemd tot Schoolhoofd van onze 3 scholen, Mirsarai en de 2 Tripura-scholen. Hij is opvolger van de heer Jolil, die nu echt met pensioen is.

logo

Stichting Bouwen Aan Bangladesh (BAB).
Voorweide 54, 1902 SX Castricum
info @ helpbangladesh.nl

U kunt de Stichting BAB steunen via uw bijdrage op bankrekening: NL07 INGB 0004 9911 26

Close Menu