Financieel

Stichting BAB had in 2018 een financieel moeilijk jaar, met uitgaven van 19.000 euro tegenover ruim 17.000 euro aan inkomsten. Het verschil van 2.000 euro is ‘geleend’,

De kosten waren weer laag: 200 euro voor bankkosten en de website. Bestuurskosten zijn er niet. Ook lokaal toezicht en boekhouding werd kosteloos verricht.

De besteding in ronde bedragen afgerond was als volgt:

Voor de ‘eigen ‘ scholen:                                                                   8.000 euro
Lesmateriaal                                                                                       2.000 euro
Lesmateriaal en overige zaken voor de scholen waarmee
wij samenwerken                                                                               4.000 euro 

Totaal besteed voor onderwijs                                                      14.000 euro                                                                                                

Overige uitgaven waren als volgt:

Sanitair, pompen en wc’s                                                                 2.000 euro
Weesmeisjes                                                                                     1.100 euro

 
Het actuele beleidsplan op hoofdlijnen:

Op- en uitbouw van onze scholen in Mirsarai en Tripura en opbouw van de 2e Tripura school. Deze scholen worden geheel of goeddeels gefinancierd. Soms betaalt de overheid salarissen en boeken.   

Het ondersteunen van onze 6, medio 2018, 5 weesmeisjes. Het plaatsen van waterpompen en wc’s waar nodig. Verstrekken van kleding en lesmateriaal bij gelieerde scholen en kleding aan de allerarmsten in Mirsarai.

De stichting is ANBI erkend, ons fiscaal nummer is: 8179.85.268.
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 37133065.

Door de ANBI erkenning zijn uw giften en bijdragen fiscaal aftrekbaar.
Wij geven geen geld, maar zaken waar de allerarmste bevolking een gezondere en betere toekomst mee krijgt! 

logo

Stichting Bouwen Aan Bangladesh (BAB).
Voorweide 54, 1902 SX Castricum
info@ helpbangladesh.nl

U kunt de Stichting BAB steunen via uw bijdrage op bankrekening: 
NL07 INGB 0004 9911 26

Close Menu